โต๊ะ Plexiglass สำหรับงานควิ้ลท์

โต๊ะ Plexiglass สำหรับงานควิ้ลท์

สำหรับงานควิลท์ที่มีความท้าทาย

  • ช่วยเพิ่มพื้นที่เย็บให้กว้างขึ้น
  • โต๊ะ Plexiglass สำหรับงานควิ้ลท์
  • ช่วยกระจายน้ำหนักงานควิ้ลท์

โต๊ะ Plexiglass สำหรับงานควิ้ลท์ ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของชิ้นงานควิ้ลท์ ไม่ว่าจะเป็นงานเย็บกระเป๋าสะพาย ผ้า Wall hanging หรือ ผ้าควิ้ลท์ผืนใหญ่  ให้สามารถวางบนจักรเย็บผ้าได้โดยไม่ถ่วงชิ้นงานให้เย็บยาก   ผิวสัมผัสของโต๊ะ มีความเรียบและลื่น ช่วยให้การส่งผ้าไม่ติดขัด

สำหรับงานควิ้ลท์ที่มักจะต้องใช้ Plexiglass ในการช่วยวางชิ้นงานได้แก่ งานประเภทฟรีโมชั่น ที่ใช้ตีนผี BSR, ตีนผีฟรีโมชั่น #29 , ตีนผี#40 ที่ใช้ทำงาน Echo quilting และ Cutwork เป็นต้น 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA