Bild: ช่องร้อยด้ายพิเศษ สำหรับดิ้นและไหม

BERNINA Special sewing accessories

ช่องร้อยด้ายพิเศษ สำหรับดิ้นและไหม

อุปกรณ์ช่องร้อยด้ายพิเศษนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับรองรับการเย็บและปักกับเส้นด้ายประเภทดิ้นและไหมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและคุณภาพของฝีเข็มให้สวยงามแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก  และสามารถใช้ได้กับจักรเบอร์นีน่าหลากหลายรุ่น ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปในตระกูลซีรี่ส์ 8            

จากการที่ดิ้นและไหม เป็นเส้นด้ายที่มีลักษณะเปราะบางและขาดง่ายเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเส้นด้ายทั่วๆไป  อุปกรณ์ชุดนี้จึงทำหน้าที่ช่วยให้การเดินทางของเส้นด้ายที่ออกมาจากหลอดด้ายมีความราบรื่น  ด้ายไม่ไหลกองออกมานอกหลอด  และยังสามารถรองรับการร้อยด้ายพร้อมกันได้ 2-3 เส้นในคราวเดียว สำหรับงานที่ต้องใช้เข็มคู่ หรือ เข็มสาม เพื่อการตกแต่งหรือเป็นตะเข็บใช้งาน

สั่งซื้อช่องร้อยด้ายพิเศษสำหรับดิ้นและไหมได้แล้ววันนี้ เพื่อความปราณีตของผลลัพย์และความเพลิดเพลิน ราบรื่น.. ไม่มีสะดุด

 


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า