Bild: ฐานเสริมตัวทำรังดุม

BERNINA Special sewing accessories

ฐานเสริมตัวทำรังดุม

ฐานเสริมตัวทำรังดุม ช่วยไม่ให้รังดุมจมเข้าไปในผ้า เวลาที่ต้องทำรังดุมบนผ้าเนื้อหนา หรือฟู   โดยใช้งานร่วมกับตีนผีเย็บรังดุมเบอร์ 3A หรือ 3B

แผ่นเสริมสองชั้น จะทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่สัมผัสของตีนผีที่กดลงบนผ้าให้กว้างขึ้น  ทำให้ฝีเข็มที่เย็บลงไปมีความเนียนเรียบสม่ำเสมอสวยงาม แม้จะเย็บบนผ้าที่มีเนื้อฟู   

จะมีอะไรเพอร์เฟ็คต์ไปมากกว่านี้ รายการอุปกรณ์เสริมพิเศษจาก BERNINA ยังมี แผ่นชดเชยระดับรังดุม (Buttonhole leveler) สำหรับการเย็บรังดุมบนผ้าที่มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน  เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า