Bild: ที่กั้นผ้าสำหรับงานแพตช์เวิร์ค

BERNINA Special sewing accessories

ที่กั้นผ้าสำหรับงานแพตช์เวิร์ค

ที่กั้นผ้านี้เป็นอุปกรณ์สุดโปรดที่เหล่านักควิ้ลท์ชื่นชอบ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถส่งผ้าโดยเว้นระยะจากริมผ้าได้อย่างแม่นยำ เช่น การเย็บตะเข็บ ¼.” เป็นต้น
ข้างขวาของแนวกั้นผ้า จะเป็นช่องที่ยึดน็อตเข้ากับคอจักร  ซึ่งสามารถปรับระยะแนวกั้นไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตั้งระยะกั้นได้ตามต้องการ   ในกรณีที่ต้องการเย็บตะเข็บ ¼” ที่แม่นยำ  แนะนำให้ใช้ร่วมกับตีนผีเบอร์ 37  แล้วปรับที่กั้นมาด้านซ้ายสุดจนชิดกับขอบของตีนผี   เวลาเย็บก็เพียงแค่ส่งริมผ้าให้ชนกับแนวกั้น แล้วเย็บ ก็จะได้ตะเข็บที่เว้นระยะ ¼” จากขอบได้อย่างแม่นยำ
สำหรับงานเย็บประเภทอื่น ก็สามารถตั้งระยะได้ตามต้องการ

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า