Bild: อุปกรณ์ Needle punch สำหรับจักรระบบ CB Hook

BERNINA Special sewing accessories

อุปกรณ์ Needle punch สำหรับจักรระบบ CB Hook

อุปกรณ์ Needle punch เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้สำหรับปักสักหลาด ใยไหมพรม หรือใยฟู (Felt) ลงไปบนเนื้อผ้า ให้เกิดมิติของผิวสัมผัสที่มีสเน่ห์น่าสนใจ  โดยการติดตั้งเข้ากับจักรก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่เปลี่ยนเข็ม ตีนผี และแผ่นเพลท สำหรับงาน Needle punch โดยเลือกรุ่นให้ถูกกับระบบจักร ว่าต้องการนำมาใช้กับจักรระบบ CB Hook หรือ Rotary Hook 

สำหรับจักรระบบ CB Hook  ให้ใช้เพลท Needle punch ขนาดรู 5.5 มม. ซึ่งต้องซื้อเพิ่มเพราะไม่ได้รวมอยู่ในชุด   หากเป็นนจักรระบบ Rotary Hook ให้ซื้อเพลท Needle punch ขนาดรู 9 มม. 


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า