Bild: อุปกรณ์ Needle punch สำหรับจักรระบบ  Rotary hook

BERNINA Special sewing accessories

อุปกรณ์ Needle punch สำหรับจักรระบบ Rotary hook

อุปกรณ์ Needle punch เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้สำหรับปักสักหลาด ใยไหมพรม หรือ ใยฟู (Felt) ลงไปบนเนื้อผ้า ให้เกิดมิติของผิวสัมผัสที่มีสเน่ห์น่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะนำไปตกแต่งร่วมกับงาน Needlework งานเสื้อผ้า แอคเซสซอรี่ หรือของใช้ตกแต่งบ้าน  

การติดตั้งเข้ากับจักรก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่เปลี่ยนเข็ม ตีนผี และแผ่นเพลท สำหรับงาน
Needle punch โดยเลือกรุ่นให้ถูกกับระบบจักร ว่าต้องการนำมาใช้กับจักรระบบ CB Hook หรือ Rotary Hook   ซึ่งอุปกรณ์คุณภาพสูงจากเบอร์นีน่านี้ ให้ผลลัพย์ที่ได้จากการทำ Needle punch หรือ Needle Felting นี้ได้ง่าย ไม่เสียเวลา และสวยสะอาดตา


สำหรับจักรระบบ Rotary Hook   ให้ใช้เพลท Needle punch ขนาดรู 9 มม. ซึ่งต้องซื้อเพิ่มเพราะไม่ได้รวมอยู่ในชุด   หากเป็นนจักรระบบ  CB Hook ให้ซื้อเพลท Needle punch ขนาดรู 5.5 มม. หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า