Bild: แท่นวางด้ายแบบหลายหลอด

BERNINA Special sewing accessories

แท่นวางด้ายแบบหลายหลอด

ฉีกข้อจำกัดของจักรเย็บ จักรปักที่สามารถวางหลอดด้ายได้ไม่เกินครั้งละ 2 หลอด ด้วยแท่นวางหลอดด้ายจากเบอร์นีน่า ที่สามารถวางด้ายได้สูงสุดถึง 15 หลอด ให้คุณสามารถเตรียมด้ายทุกสีที่ต้องการใช้งานพร้อมใกล้มือ  อีกทั้งเสาโยงด้ายที่สามารถปรับระดับให้สูงขึ้นได้ ช่วยให้ด้ายพักคลายเกลียวก่อนที่จะร้อยเข้าจักร  มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่เย็บกับดิ้น ที่มีความเปราะบางกว่าด้ายทั่วไป

แกนสวมหลอดด้ายสามารถถอดเข้าออกได้  เมื่อต้องการวางด้ายหลอดใหญ่ ก็เพียงแค่ถอดแกนบางอันออกเพื่อขยายพื้นที่ด้านข้าง แล้วสวมกรวยสำหรับด้ายหลอดใหญ่ที่เราเตรียมไว้ให้คุณแล้วในชุดอุปกรณ์  

คุ้มค่ายิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีจักรเบอร์นีน่ามากกว่า 1 รุ่น   เพราะอุปกรณ์ในชุดมาพร้อม อแดปเตอร์ด้านหลัง สำหรับยึดติดกับจักรเบอร์นีน่าได้หลายรุ่น  
 
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของคุณได้แล้ววันนี้กับ แท่นวางหลอดด้ายแบบหลายหลอดจากเบอร์นีน่า

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า