Bild: แผ่นชดเชยระดับรังดุม

BERNINA Special sewing accessories

แผ่นชดเชยระดับรังดุม

แผ่นชดเชยระดับรังดุมมีประโยชน์อย่างมากในเวลาที่ต้องเย็บรังดุมชิดกับริมผ้า เช่นสาบเสื้อ  หรือเย็บบนผ้าที่มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน 
อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับตีนผีทำรังดุมแบบมีสไลด์ (เช่นเบอร์ 3A / 3B) ซึ่งจะช่วยให้การส่งผ้าของตีนผีทำได้ดีขึ้น    ผลลัพย์ที่ได้คือ ตะเข็บรังดุมที่ไม่บิดเบี้ยว สวยประณีตเป็นมืออาชีพ   

หากคุณต้องการเย็บรังดุมบนผ้าเนื้อหนา หรือฟู  แนะนำให้เลือกใช้ฐานเสริมตัวทำรังดุม (Fabric-feeding aid for buttonholes) เพื่อให้รังดุมออกมาสวยและไม่จมไปในเนื้อผ้า

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า