Bild: Adapter shank # 77 (short)

BERNINA Special sewing accessories

ก้านยึดอุปกรณ์เสริม # 77 (แบบสั้น)

ก้านยึดอุปกรณ์เสริม(แบบสั้น) เบอร์77 นี้ หน้าตาเหมือนกับก้าน #75 เพียงแต่สั้นกว่า   หากคุณมีพื้นตีนผีของจักรยี่ห้ออื่นที่เป็นระบบก้านสั้น  ก็สามารถนำมาใช้กับจักรเบอร์นีน่าโดยใช้อแด๊ปเตอร์ตัวนี้ได้

หมายเหตุ:  ก้าน #75 ใช้ยึดอุปกรณ์ทำกุ๊นแบบง่าย#85 หรือ อุปกรณ์จับจีบ#86
                  ตีนผี #95 ใช้กับอุปกรณ์ทำกุ๊นแบบ pre-folded #87 และ อุปกรณ์เย็บเทปแบบ unfolded #88
                  ก้าน #77 ใช้เป็นอแด๊ปเตอร์เพื่อยึดกับตีนผีของจักรยี่ห้ออื่นที่เป็นระบบก้านสั้น แล้วนำมาใช้กับ
                                 จักรเบอร์นีน่าหมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า