Bild: Snap-on shank

BERNINA Special sewing accessories

ก้านยึดตีนผี 

ใช้สำหรับยึดตีนผีสำหรับจักรเบอร์นีน่าที่เป็นตีนผีระบบ snap-on 

ก้านยึดถูกออกแบบมาให้ยึดติดกับจักรได้อย่างแน่นหนา ง่ายดาย และรวดเร็ว  
แผ่นตีนผีจะแยกมาต่างหาก เปลี่ยนชนิดได้ตามลักษณะงานเย็บที่ใช้งาน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า