Bild: ฐานสำหรับงานปักวัสดุทรงกระบอก

BERNINA Special accessories for embroidery machines

ฐานสำหรับงานปักวัสดุทรงกระบอก

Freearm Adaptor เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับการปักบนวัสดุทรงกระบอกที่ต้องสวมเข้ากับคอจักร (Freearm)  ทำให้การปักชิ้นงานเช่น ปากกระเป๋าเสื้อผ้าสตรี ขากางเกง หรือ เสื้อยืดเด็ก สามารถปักได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฐานสำหรับงานปักวัสดุทรงกระบอกนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันกับสะดึงเล็ก   หากคุณต้องการใช้สะดึงใหญ่ หรือสะดึงวงรี โดยต้องการสวมผ้าเข้ากับคอจักร  ก็จะมี Freearm Adapter เฉพาะสำหรับสะดึงไซส์ดังกล่าว


หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า