Bild: สะดึงใหญ่

BERNINA Special accessories for embroidery machines

สะดึงปักไซส์ใหญ่ – สำหรับจักรซีรี่ส์ Artista

สะดึงใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่เจ้าของจักรปักทุกคนควรมี หากต้องการปักลวดลายตกแต่งที่มีขนาดใหญ่  โดยพื้นที่ที่สามารถปักได้ในสะดึงนี้ คือ 15.5 x 20 ซม. (6” x 8”)   ในชุดมีแผ่นเทมเพลทใสเพื่อช่วยในการวางลายให้ได้ตรงตำแหน่งบนชิ้นงานตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ  ให้ผลลัพย์งานปักที่สวยประณีต เป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะปักบนงานเสื้อผ้า และของใช้ตกแต่งบ้าน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า