Bild: แท่นปักไซส์ L

BERNINA Special accessories for embroidery machines

แท่นปักไซส์ L

แท่นปัก เป็นอุปกรณ์หลัก ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้จักรเย็บคอมพิวเตอร์ของคุณปักลวดลายแบบอัตโนมัติได้ในชั่วพริบตา    งานปักแบบขึงสะดึงที่ควบคุมโดยจักรและแท่นปักจะให้ฝีเข็มที่สวยคมน่าประทับใจ  อีกทั้งการติดตั้งก็แสนง่าย เพียงแค่สวมแท่นปัก

แท่นปักไซส์ L  เป็นแท่นปักที่ผลิตมาสำหรับใช้ร่วมกับจักรซีรี่ส์ 7 และ ซีรี่ส์ 8 โดยเฉพาะ  สามารถรองรับสะดึงได้ตั้งแต่ไซส์เล็ก ไปจนถึงไซส์ใหญ่สุด  จึงรองรับโปรเจ็คท์งานเย็บได้ทุกรูปแบบ

สะดึงไซส์ใหญ่ที่สุดคือ สะดึง Jumbo ซึ่งขนาดพื้ันที่ปัก 40x26 ซม. สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
หากคุณใช้จักรซีรี่ส์ 7  สะดึง Jumbo นี้ จะสามารถใช้พื้นที่ปักได้ในขนาด 40 x 21 cm

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า