Bild: CrystalWork starter kit

CrystalWork supplementary material

อุปกรณ์ชุดเริ่มต้นสำหรับงาน CrystalWork

อุปกรณ์ชุดเริ่มต้นสำหรับ CrystalWork สามารถซื้อได้ต่างหาก  เพื่อให้คุณเริ่มทำงานกับ CrystalWork ทำได้ง่ายราวกับนับ 1 2 3   ในชุดประกอบด้วยฟิล์มแบบรีดติด ขนาด 41.5 x 31.5 cm จำนวน 2 แผ่น , เทมเพลทขนาด41.5 x 31.7 cm จำนวน 2 แผ่น, แปรงกวาดคริสตัล 1 อัน, และ คริสตัล 1,440 เม็ด

เทมเพลท มีไว้สำหรับให้จักรเจาะรูเป็นแพทเทิร์นตามที่ได้ออกแบบไว้  แปรงมีไว้สำหรับกวาดคริสตัลลงช่องตามลวดลายที่จักรได้เจาะเอาไว้  จากนั้นก็มีแผ่นฟิล์มสำหรับเป็นตัวยึดติดแผงคริสตัลเข้ากับชิ้นผ้า 

ในชุด Starter Kit นี้จะมีคำอธิบายสอนการใช้งาน ให้คุณได้ศึกษาก่อนลงมือทำจริงอีกด้วย

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า