Bild: ฐานสำหรับงานปักวัสดุทรงกระบอก (สำหรับสะดึงกลางและสะดึงวงรี)

BERNINA Special accessories for embroidery machines

ฐานสำหรับงานปักวัสดุทรงกระบอก

การปักลงบนวัสดุทรงกระบอกส่วนมาก ผู้ปักจำเป็นต้องเลาะผ้าให้กางออกมาเป็นผืนราบ เพื่อให้สามารถเข้าสะดึงและวางบนโต๊ะจักรได้    Freearm Adapter นี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มระยะห่าง ให้สามารถสวมชิ้นงานที่ขึงด้วยสะดึงกลางหรือสะดึงวงรีไซส์ใหญ่เข้ากับคอจักรได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเลาะผ้าออกเป็นชิ้นราบ  ประหยัดเวลา ทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมาอีกหลายขั้น  และไม่ทำให้ชิ้นงานช้ำจากการเลาะผ้า

หากชิ้นงานที่ปัก เป็นลักษณะทรงกระบอกแต่มีขนาดเล็ก  เราก็มี Freearm Adapter ที่ออกแบบมารองรับการทำงานกับสะดึงไซส์เล็กเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า