Bild: สะดึงMaxi Hoop

BERNINA Special accessories for embroidery machines

สะดึง Maxi Hoop

Maxi Hoop เป็นสะดึงรุ่นใหม่ล่าสุดจากเบอร์นีน่า ที่ผลิตออกมาสำหรับจักรซีรี่ส์ 7 โดยเฉพาะ   มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 40 x 21 ซม. เพื่อรองรับลายปักที่ทั้งกว้างและยาวเป็นพิเศษ  อีกทั้งกลไกการขึงผ้าและดึงผ้าออกจากสะดึงก็ทำได้ง่ายขึ้นอีก โดยผ้าจะถูกยึดด้วย Twist Lock ที่ออกแบบมาให้กระชับมือ    ทำให้การปักลายใหญ่ๆ หรือ ปักชุดลายที่ต่อกันเป็นทางยาว เป็นงานที่น่าเพลิดเพลิน
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า