อุปกรณ์มาตรฐาน สำหรับ BERNINA 590 Crystal Edition

#
ผ้าคลุมจักรพร้อมช่องเก็บของ
ผ้าคลุมจักร ใช้กันฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน
#
กระสวยเหล็ก 4 ลูก บวก 1 ลูกในตัวจักร
กระสวยเหล็ก ใช้กรอด้ายเพื่อเย็บ
#
ที่กั้นหลอดด้าย 3 อัน
ที่กั้นหลอดด้าย ใช้สำหรับล็อคหลอดด้ายไม่ให้หลุดออกจากแกนหลอดด้าย
#
ฟองน้ำสีเทารองหลอดด้าย 2 ชิ้น
ฟองน้ำสีเทารองหลอดด้าย ป้องกันไม่ให้ด้ายลงไปพันติดที่แกนหลอดด้าย
#
ที่เลาะผ้า
ที่เลาะผ้า ใช้สำหรับเลาะตะเข็บที่ไม่ต้องการ หรือตัดเปิดรูรังดุม
#
พลาสติกชดเชยความสูง
พลาสติกชดเชยความสูง ช่วยรองใต้ตีนผีเวลาเย็บผ่านตะเข็บหนา
#
เข็มจักร
มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้
#
ไขควงสีแดง
ไขควงสีแดงสำหรับงานทั่วไป
#
แปรงปัดฝุ่น
ใช้แปรงปัดฝุ่นทำความสะอาดฟันจักรและฮุค
#
สายไฟ
สายไฟเชื่อมต่อจักรและปลั๊กจ่ายไฟ
#
เท้าเหยียบ
ใช้เท้าเหยียบในการควบคุมให้จักรทำงานและหยุด และใช้เท้าเหยียบในการควบคุมความเร็วในการเย็บ ขาเหยียบที่ใช้คือแบบ LV1
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า