กล่องใส่อุปกรณ์จักรโพ้ง

กล่องใส่อุปกรณ์จักรโพ้ง

เรียบร้อย มองเห็นชัด หยิบใช้ง่าย กันกระแทกได้ดี

  • เก็บตีนผีจักรโพ้งได้มากถึง 17 ตัว
  • เก็บตีนผีจักรโพ้งได้มากถึง 17 ตัว
  • มีโฟม 3 ชิ้นสำหรับแบ่งกล่องให้เป็นสัดส่วน
  • รูดซิปปิดกล่องได้แน่นหนา เหมาะสำหรับนำไปใช้งานนอกสถานที่

กล่องใส่อุปกรณ์จักรโพ้ง BERNINA น้ำหนักเบา แต่คงความแข็งแรงและช่วยป้องกันความเสียหาย ใส่ตีนผีจักรโพ้งได้ 17 ตัว และสามารถใส่อุปกรณ์อื่นๆ ได้เพิ่มเติม ทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่ในที่เดียว ด้านในมีบุฟองน้ำกันกระแทกและรูดซิปปิดกล่องได้ แบ่งสัดส่วนการใช้งานในกล่องด้วยแผ่นโฟม

เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับ

  • ตีนผีจักรโพ้ง 17 ตัว
  • เสาตั้งด้ายตกแต่ง
  • ตีนผีกุ๊นผ้า
  • ตัวช่วยส่งแถบผ้า
  • ตัวกั้นผ้า
หมายเหตุ: กล่องอุปกรณ์เป็นกล่องเปล่า ไม่มีตีนผีและอุปกรณ์อื่นๆ ไปในกล่อง

ขนาดกล่องอุปกรณ์

ขนาดกล่องอุปกรณ์


X: 35 ซม. / 13,8 นิ้ว
Y: 25 ซม. / 9,8 นิ้ว
Z: 15 ซม. / 5,9 นิ้ว

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA