ตีนผีมาตรฐานสำหรับจักรรุ่น L450/460

ตีนผีมาตรฐานสำหรับจักรรุ่น L450/460

จักรสารพัดประโยชน์สำหรับงานเย็บโพ้ง

  • สำหรับงานเย็บทั่วไป
  • ความกว้างเทปสูงสุด 4 มม.
  • สอดไหมเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างสุด 1 มม.
  • มีตัวมาร์คแนวเย็บ

เหมาะกับงานเย็บโพ้งทุกประเภทซึ่งต้องเล็มขอบผ้าและเก็บริมในขั้นตอนเดียว ตีนผีชนิดนี้ติดตั้งตัวไกด์เทป/เส้นไหมด้วย

 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA