ตีนผีสอดไหม

ตีนผีสอดไหม

เย็บม้วนริมด้วยเส้นด้าย

  • ช่วยส่งเส้นด้ายได้อย่างประณีต
  • ส่งเส้นเอ็นเข้าฝีเย็บอย่างสม่ำเสมอ
  • ช่วยส่งผ้าและเส้นไหมได้ดีเยี่ยม
  • เหมาะกับการเย็บริมตกแต่ง

The Cording Foot is used e.g. for sewing thin cord, wire, fishline, perle yarn or fine yarn into a rolled hem. Ideal for reinforced edges, decorative ruffles and shapeable knitted bands.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน