ตีนผีสอยซ่อน

ตีนผีสอยซ่อน

สำหรับการม้วนริมที่สวยงามโดยเฉพาะ

  • สำหรับงานเย็บขอบผ้าแบบซ่อนด้าย
  • ยังเหมาะสำหรับงานเย็บริมแบนและ Heirloom
  • ปรับระดับได้ง่าย
  • สามารถเย็บพับริมได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดผ้า

The Adjustable Guide makes it easier to stitch blind hems. The Blindstitch Foot can also be used for flatlocking along folded edges and for heirloom techniques.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน