ตีนผีเย็บรูด

เย็บรูดเพื่อจับจีบตกแต่งผ้า

Picture: ตีนผีเย็บรูด
Picture: ตีนผีเย็บรูด

ตีนผีเย็บรูด

เย็บรูดเพื่อจับจีบตกแต่งผ้า

ตีนผีเย็บรูด

ตีนผีเย็บรูด

เย็บรูดเพื่อจับจีบตกแต่งผ้า

  • เย็บผ้าทับบนผ้าผิวเรียบ
  • เย็บรูดผ้าผิวเรียบและเก็บริมอย่างประณีต
  • เย็บจับจีบริ้วผ้าได้ทั้งสองด้าน

The fabric to be gathered is positioned underneath the Gathering Attachment, whilst the fabric that remains flat is added on top. The fabric is gathered with differential feed while it is sewn and neatened together with the flat fabric.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA