ตีนผีเย็บรูด

เย็บรูดเพื่อจับจีบตกแต่งผ้า

Bild: ตีนผีเย็บรูด

ตีนผีเย็บรูด

เย็บรูดเพื่อจับจีบตกแต่งผ้า

The fabric to be gathered is positioned underneath the gathering attachment, whilst the fabric that remains flat is added on top. The fabric is gathered with differential feed while it is sewn and neatened together with the flat fabric.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า