ตีนผีเย็บลูกโซ่

ตีนผีเย็บลูกโซ่

ช่วยส่งผ้าได้ดีที่สุด

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเย็บลูกโซ่ตกแต่ง
  • ใช้ได้ดีกับตะเข็บล้ม
  • มีประโยชน์สำหรับการม้วนริมที่แข็งแรง
  • ให้งานเย็บที่ประณีตเรียบร้อย

ตีนผีเย็บลูกโซ่ช่วยส่งผ้าในขณะเย็บลูกโซ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเย็บตะเข็บบนพื้นผิวหรือผ้าที่เรียบ
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA