ตีนผีเย็บลา/เย็บชดเชยตะเข็บ

ตีนผีเย็บลา/เย็บชดเชยตะเข็บ

เย็บผ้าหลายชั้นที่ไม่เรียบได้อย่างมืออาชีพ

  • ม้วนริมผ้าถักได้อย่างแม่นยำ
  • เย็บกุ๊นผ้ายืดได้อย่างประณีต
  • เหมาะกับการเย็บตะเข็บล้มพร้อมปักเลื่อม
  • เหมาะกับการม้วนริมยางยืด

สำหรับการเย็บตะเข็บ ม้วนริม เย็บกุ๊น และเย็บตกแต่งบนผ้าหลายชั้นที่ไม่เรียบ ด้านข้างตีนผีมีสปริงช่วยส่งผ้าเวลาเย็บกุ๊น ม้วนยางยืด หรือเย็บโชว์ตะเข็บแบบแคบ
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน