ตีนผีเย็บลา/เย็บชดเชยตะเข็บ

เย็บผ้าหลายชั้นที่ไม่เรียบได้อย่างมืออาชีพ

Bild: ตีนผีเย็บลา/เย็บชดเชยตะเข็บ

ตีนผีเย็บลา/เย็บชดเชยตะเข็บ

เย็บผ้าหลายชั้นที่ไม่เรียบได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับการเย็บตะเข็บ ม้วนริม เย็บกุ๊น และเย็บตกแต่งบนผ้าหลายชั้นที่ไม่เรียบ ด้านข้างตีนผีมีสปริงช่วยส่งผ้าเวลาเย็บกุ๊น ม้วนยางยืด หรือเย็บโชว์ตะเข็บแบบแคบ
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า