ตัวยึดอุปกรณ์

ตัวยึดอุปกรณ์

สำหรับยึดอุปกรณ์เข้ากับจักร

  • สำหรับจักรโพ้ง BERNINA รุ่นที่กำหนด
  • สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกัน
  • ติดตั้งได้ง่าย
  • ช่วยยึดจัดอุปกรณ์อย่างแน่นหนา

ฐานยึดอุปกรณ์จำเป็นในการยึดอุปกรณ์สำหรับจักรโพ้งรุ่น 300 Series, 700D และ 800D/DL 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA