หลักด้ายเย็บตกแต่ง รุ่น L 450/460

หลักด้ายเย็บตกแต่ง รุ่น L 450/460

หลักด้ายแนวนอน

  • เหมาะสำหรับด้ายที่พันแนวขนาน
  • ช่วยให้คลายเส้นด้ายได้ง่าย
  • ช่วยป้องกันการม้วนพันของด้าย
  • เหมาะสำหรับดิ้นเงินดิ้นทอง

หลักด้ายแนวนอนช่วยยึดฐานด้ายแนวขนานหลอดด้าย ด้ายตกแต่งสำหรับเย็บผ้าในครัวเรือน และดิ้นเงินดิ้นทอง
การใส่หลอดด้ายแนวนี้จะไม่ทำให้หลอดหมุน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ด้ายพันกัน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน