แปรงขนาดเล็ก/ที่เสียบเข็ม

แปรงขนาดเล็ก/ที่เสียบเข็ม

ช่วยขจัดฝุ่นและเศษผ้าได้ง่าย

  • ช่วยให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ของ BERNINA ได้ง่าย
  • จับยึดเข็มให้เข้าที่ในระหว่างเปลี่ยนเข็ม

เป็นอุปกรณ์ช่วยขจัดฝุ่นและเศษผ้าจากสะดึงและแผ่นเพลทตะเข็บ

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA