แหนบ BERNINA

แหนบ BERNINA

อุปกรณ์ช่วยร้อยด้าย

  • ช่วยให้ร้อยด้ายในจุดที่ยากได้ง่าย
  • ช่วยดึงเศษด้ายได้ง่าย
  • เก็บใต้ตีนผี
  • ใช้ได้กับจักรโพ้ง BERNINA ทุกรุ่น

แหนบ BERNINA ช่วยให้คุณเย็บพันริมและดึงเศษด้ายออกจากจักรได้ง่าย

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA