Screwdriver

Screwdriver

For overlock use

  • Easy to use
  • Fast and easy needle change
ไขควงเบอร์ 1

ไขควงเบอร์ 1

ไขควงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. หัวหกแฉก

รุ่นจักรโพ้งที่ใช้กับไขควงเบอร์ 1:

  • L 220

 

ไขควงเบอร์ 2

ไขควงเบอร์ 2

ไขควงนี้ช่วยให้ไขสกรูและเปลี่ยนเข็มได้ง่าย 

รุ่นจักรโพ้งที่ใช้กับไขควงเบอร์ 2:

  • 009DC
  • 700D, 800DL, 870D, 880DL
  • 1100D, 1100DA, 1110D
  • 1000DA, 1200DA, 1300DC
  • 1150MDA, 1200MDA, 1300MDC

 

ไขควงเบอร์ 3

ไขควงเบอร์ 3

ไขควงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. หัวหกแฉก

รุ่นจักรโพ้งที่ใช้กับไขควงเบอร์ 3:

  • L 450, L 460

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA