ที่สนเข็ม

ที่สนเข็ม

ช่วยในการสนเข็ม

  • มีแม่เหล็กช่วยจับยึดเข็ม
  • สามารถเก็บได้ในฝาครอบตะขอ 1300MDC

ที่สนเข็มช่วยให้คุณสนเข็มจักรโพ้งได้ง่าย มีแม่เหล็กช่วยให้จับยึดเข็มได้ง่าย ใช้ได้กับเข็มทุกประเภทของจักรโพ้ง
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA