ที่สนเข็ม/ที่เสียบเข็ม L 450/460

ที่สนเข็ม/ที่เสียบเข็ม L 450/460

ช่วยในการเปลี่ยนเข็ม

  • ช่วยในการสนเข็ม
  • เพียงใส่เข็มเข้าตัวจับยึดเข็ม
ที่สนเข็ม/ที่เสียบเข็มช่วยให้คุณจับยึด ใส่ ถอด หรือสนเข็มพันริมได้ง่าย ที่สนเข็ม/ที่เสียบเข็มเก็บไว้ได้ในฝาครอบตะขอของจักรรุ่น L 450/460
ที่สนเข็ม/ที่เสียบเข็มใช้ได้กับเข็มทุกแบบของจักรโพ้ง
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA