อุปกรณ์เย็บรูด

อุปกรณ์เย็บรูด

เย็บรูดเข้ากับผ้าเรียบได้ง่าย

  • เย็บรูดผ้าเนื้อบาง
  • เย็บรูดและเย็บปกติได้ในเวลาเดียวกัน
  • ทำงานได้เร็ว ประหยัดเวลา
  • เย็บงานได้ประณีต

แถบที่อุปกรณ์จะแยกผ้าเป็นสองชั้น ชั้นล่างจะเย็บรูดในขณะที่ด้านบนเป็นผ้าเรียบ คุณสามารถเย็บรูดตลอดความยาวของผ้า หรือเย็บรูดในขณะที่เย็บติดกับผ้าเรียบไปพร้อมกัน

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA