เหล็กวัดระยะม้วนริมผ้า

เหล็กวัดระยะม้วนริมผ้า

เพื่อการเย็บตะเข็บที่ตรงแนวเรียบร้อย

  • สำหรับม้วนริมผ้ายืดหรืออีลาสติก
  • สำหรับงานม้วนริมเย็บลาแบบมืออาชีพ

เหล็กวัดระยะม้วนริมผ้าช่วยให้ส่งผ้าที่พับไว้เข้าแนวเย็บได้ตรงแนว เหมาะอย่างยิ่งกับการเย็บม้วนริมเสื้อเชิ้ตและเดรสที่ตัดด้วยผ้ายืดและอิลาสติกยืดหยุ่นสูง

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA