เหล็กวัดระยะสำหรับเย็บตกแต่ง รุ่น L 450/460

เหล็กวัดระยะสำหรับเย็บตกแต่ง รุ่น L 450/460

สำหรับเย็บพันริมด้วยด้ายหนาพิเศษหรือด้ายยืด

  • ช่วยให้เย็บด้ายตกแต่งได้ง่าย
  • เหมาะอย่างยิ่งกับการเย็บตะเข็บห่าง
  • จัดการความตึงของด้ายได้ง่าย

เหล็กวัดระยะเหมาะสำหรับการเย็บตะเข็บที่ห่างและม้วนริมตะเข็บตกแต่ง ลดปัญหาด้ายตึง ทำให้คุณเย็บตกแต่งได้โดยมีความตึงด้ายน้อยหรือไม่มีเลย

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA

การสนับสนุน