เหล็กวัดระยะ ด้านขวา

เหล็กวัดระยะ ด้านขวา

ตัดริมผ้าส่วนเกินได้เรียบสวย

  • จัดแนวเย็บขนานตะเข็บแบน
  • ด้านขวา - ช่วยตัดริมผ้าส่วนเกินได้เรียบสวย
  • ด้านขวา - ช่วยให้จัดริมผ้าได้ตรงแนว
  • ด้านขวา - ช่วยจัดแนวผ้าที่พับริมแล้วโดยไม่ต้องตัด
  • Left - Parallel cover-/chainstitch seams

เหล็กวัดระยะด้านขวาช่วยจัดแนวผ้าและตัดผ้าได้ตรง เหล็กวัดระยะด้านซ้ายเหมาะกับการเย็บแนวขนานสำหรับเย็บพันริม เย็บลาและเย็บลูกโซ่ ดูรุ่นจักรที่ใช้อุปกรณ์เสริมแต่ละชนิดได้ในแค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรโพ้ง

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA