ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยอุปกรณ์ DesignWorks

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยอุปกรณ์ DesignWorks

ไปได้ไกลกว่าความเป็นไปได้

  • เพียงแค่ติดตั้งเครื่องมือเข้าไปแทนเข็ม
  • สร้างสรรค์โปรเจ็คต์ต่างๆด้วยแท่นปัก
  • เพ้นท์ภาพด้วยอุปกรณ์ PaintWork 
  • ทำงานฉลุได้ด้วยอุปกรณ์ CutWork 
  • ประดับคริสตัลได้ด้วยอุปกรณ์ CrystalWork
Video abspielen
Learn how to use your sewing and embroidery machine to cut out shapes, paint colorful designs, or create individual motifs with rhinestones.

Possibilities and beyond with DesignWorks tools

Image: DesignWorks Tools

BERNINA DesignWorks Software Suite

Discover even more creative possibilities with the DesignWorks Software Suite!

First create or edit your motifs on the PC, then use the designated tool to paint or cut out the design on your machine.

BERNINA DesignWorks Software Suite

Possibilities and beyond with DesignWorks tools

DesignWorks tools are easy to install on sewing and embroidery machines - simply mount the tool in place of the needle. Then use the embroidery module to open up new creative dimensions - you may even surprise yourself!