Coverstitch needle

for jersey, tricot, knit and stretch material.

จักรที่เหมาะสม
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าถัก
งานที่เหมาะสม งานเย็บตกแต่ง 
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 80/12 - 90/14
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า