Bild: Narrow straight stitch hemmer # 64 (4mm)

BERNINA Presser feet

ตีนผีม้วนริมเย็บเส้นตรง #64 (4มม)

ตีนผีม้วนริมแบบเย็บเส้นตรง #64 (4มม)  ใช้สำหรับพับเก็บริมผ้าเนื้อหนาปานกลาง  ช่วยอำนวยความสะดวกในการม้วนและเย็บเก็บริมผ้าได้อย่างแน่นหนาในขั้นตอนเดียว  โดยช่องสอดผ้าด้านหน้าตีนผีจะทำหน้าที่ม้วนริมผ้าเข้าไปสองทบเพื่อป้องกันผ้าลุ่ย โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงอยู่ที่ประมาณ 4 มม.   ความพิเศษคือ รูให้เข็มผ่านของตีนผีตัวนี้ จะเป็นวงกลมเล็กๆ ออกแบบมาสำหรับรองรับการเย็บตะเข็บเส้นตรงในการยึดริมผ้าโดยเฉพาะ 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า