Bild: Straight Stitch foot # 13

BERNINA Presser feet

Straight Stitch foot # 13

ใช้สำหรับเย็บเส้นตรง  เหมาะสำหรับงานต่อผ้า 

- รูเปิดของตีนผี  ทำให้สามารถเย็บเฉพาะเส้นตรงได้เท่านั้น  ช่วยให้การประคองผ้าทำได้ง่ายขึ้น  และช่วยในการกดทับเนื้อผ้าไม่ให้ลอยขึ้นมาตามตีนผีในจังหวะที่เข็มขึ้น-ลง  เหมาะสำหรับผ้าบาง

- ขาของตีนผีมีขนาดความกว้างประมาณ 1/4 ช่วยในการวัดระยะ
- พื้นของตีนผีมีลักษณะแบน  ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับฟันจักรให้มากขึ้น  ช่วยให้ไม่ว่าผ้าหนาหรือผ้าบางก็สามารถเย็บเส้นตรงได้สวย  ไม่กระโดด

-ควรใช้ร่วมกับแผ่นเพลทเย็บเส้นตรง


Straight stitch foot #13 is only available for machines in the Classic Series.

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า