Bild: Zigzag hemmer foot # 61 (2mm)

BERNINA Presser feet

ตีนผีม้วนริมซิกแซก#61(2มม.)

ตีนผีม้วนริมผ้าเบอร์ 61  ช่วยอำนวยความสะดวกในการม้วนและเย็บเก็บริมผ้าในขั้นตอนเดียว  โดยช่องสอดผ้าด้านหน้าตีนผีจะทำหน้าที่ม้วนริมผ้าเข้าไปสองทบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงอยู่ที่ประมาณ 2 มม. จึงเหมาะสำหรับเย็บกับผ้าเนื้อบาง  สามารถเย็บได้ทั้งลายเส้นตรงและซิกแซก

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า