Bild: Zigzag hemmer foot # 66 (6mm)

BERNINA Presser feet

ตีนผีม้วนริมซิกแซก #66 (6มม)

ตีนผีเบอร์ 66 เป็นตีนผีสำหรับงานม้วนเก็บริมผ้าแล้วเย็บทับด้วยลายซิกแซก โดยริมผ้าจะม้วนทบกัน 2 ชั้นที่ขนาดประมาณ 6 มม.แล้วเข้าสู่แนวเย็บ  เหมาะสำหรับผ้าเนื้อปานกลาง   เย็บง่าย ได้ผลลัพย์ออกมาเป็นตะเข็บม้วนริมแบบแบนที่สวยประณีต 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า