Bild: คู่มือตีนผีฉบับสมบูรณ์  «Feetures»

BERNINA Special sewing accessories

คู่มือตีนผีฉบับสมบูรณ์ «Feetures»

คู่มือตีนผีฉบับสมบูรณ์  «Feetures»  จะให้ข้อมูลแก่คุณโดยละเอียด ถึงตีนผี อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์พิเศษ ต่างๆ ของเบอร์นีน่า ซึ่งครอบคลุมไปถึงการใช้งาน ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเหมาะกับงานประเภทไหน  ใช้อย่างไร  มีสารบัญที่แยกรายการให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

Feetures จึงเป็นมากกว่าแคตตาล็อคตีนผี  แต่จัดได้ว่าเป็นเอกสารอ้างอิงที่ให้ข้อมูล รวมถึง คำแนะนำ ไอเดีย และเทคนิคการใช้งานตีนผีและอุปกรณ์ต่างๆ ของเบอร์นีน่าแต่ละชิ้นได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุด  

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า