Bild: ปุ่มสตาร์ท/สต๊อป

BERNINA Special sewing accessories

ปุ่มสตาร์ท/สต๊อป

วันนี้คุณสามารถสั่งให้จักรเย็บได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขาเหยียบได้แล้ว ด้วยปุ่ม Start-stop ที่อยู่บริเวณหัวจักร   ใกล้มือ ทำให้กดปุ่มได้ง่าย โดยที่มือยังสามารถประคองผ้าได้อยู่อย่างมั่นคง 
นอกจากนี้ยังมีปุ่มสไลด์ ให้คุณสามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ตามความถนัด   การใช้งานก็แสนง่าย  เพียงกดปุ่ม Start-stop 1 ครั้ง  จักรก็จะเริ่มเดิน  กดอีก 1 ครั้ง จะก็จะหยุดทำงาน
ปุ่มนี้ มีประโยชน์อย่างมากในเวลาที่คุณต้องการนั่งเย็บผ้าบนพื้นโดยวางจักรไว้บนโต๊ะญี่ปุ่นเตี้ยๆ 
 

หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า