Topstitch needle

for straight and topstitching.

จักรที่เหมาะสม จักรเย็บ จักรควิ้ลท์ และ จักรปัก, จักรโพ้ง-พันริม
วัสดุที่เหมาะสม ผ้าทอ (น้ำหนักเบา ปานกลาง หนัก)
งานที่เหมาะสม การเย็บขอบและเย็บโชว์ตะเข็บด้านบนผ้า, งานเย็บตกแต่ง 
ขนาดของเข็มเย็บผ้า NM 80/12 - 100/16
หมายเหตุ
ในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่มากับจักร และอุปกรณ์เสริม ที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและฟังก์ชั่นของสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า