จักร BERNINAa ทุกรุ่น

จักร BERNINAa ทุกรุ่น

ภาพรวมจักรทุกรุ่น

  • จักรเย็บผ้าสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้น Advance
  • จักรเอนกประสงค์ : เย็บและปักในเครื่องเดียว
  • จักรพิเศษสำหรับงานเย็บและงานควิ้ลท์
  • จักรโพ้งและจักรลา
Video abspielen
"My BERNINA never lets me down." Tula Pink expects her machine to consistently perform. See more (03:25)!

BERNINA – สืบทอดความเป็นสวิสและความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ปี 1893

จักรเย็บ จักรปัก และจักรโพ้งของเราได้ถูกผลิตอย่างพิถีพิถันถึงรายละเอียดที่ปลีกย่อยที่สุด เพราะคำว่า BERNINA หมายถึง คุณภาพและการสืบทอดความเป็นสวิสที่มีมายาวนานกว่า 125 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม