artista 730

artista 730: จักรเย็บและปักที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

Picture: BERNINA artista 730

artista 730

artista 730: จักรเย็บและปักที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

สินค้านี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว

รายละเอียดจักร

  • ปัก
  • เย็บ & ปัก
  • ฟีเจอร์ทั่วไป
ความเร็วในการปักสูงสุด (ฝีเข็ม/นาที) 680
สามารถปักลายบนวัสดุทรงกระบอก
ลายปักในเครื่อง 21
ลายปักตัวอักษร 10
ปรับขนาดลายได้จากหน้าจอ: กลับลาย หมุนลาย ย่อ-ขยาย
WordArt
ฟังก์ชั่นบันทึกลายส่วนตัว
สกุลของลายปัก .ART
ฟังก์ชั่นควบคุมลำดับงาน
ความเร็วในการเย็บสูงสุด (ฝีเข็มต่อนาที) 900
ความกว้างฝีเข็มสูงสุด 9
ความยาวฝีเข็มสูงสุด 5
ปรับหลักเข็มได้ (ตำแหน่ง) 11
ลายเย็บแบบ 4 ทิศทาง
ฟังก์ชั่นเย็บรังดุมอัตโนมัติ / ฟังก์ชั่นจดจำความยาวรังดุม
ฟังก์ชั่นเย็บรังดุมแบบแมนวล
สามารถอ่านข้อมูลจาก USB
หน่วยความจำชั่วคราว (Altered Stitch Memory)
ฟังก์ชั่นดูลายย้อนหลัง
ที่ปรึกษางานสร้างสรรค์
ปุ่มเริ่มลาย/จบลาย
ฟังก์ชั่นกลับลาย
ฟังก์ชั่นยืดลาย
รองรับตัวควบคุมฝีเข็ม BSR
อักษรย่อโมโนแกรม (ลายใหญ่แบบ 4 ทิศทาง)
จำนวนลายเย็บทั้งหมด (รวมตัวอักษร) 1023
ลายตัวอักษร 6
จำนวนลายตกแต่งทั้งหมด 396
ฟังก์ชั่นเย็บติดกระดุม
จำนวนรูปแบบรังดุม (รวมตาไก่) 10
จำนวนตะเข็บที่ใช้งาน 26
ลายตกแต่งแบบ 4 ทิศทาง 89
จำนวนลายควิ้ลท์ 31
ฟังก์ชั่นชุนผ้า 2
หน้าจอสีระบบสัมผัส
ปุ่มหมุนเอนกประสงค์
คัตเตอร์ตัดหางด้ายแบบแมนวล 3
สามารถปรับขนาดลายได้ในขณะเย็บ
ระบบฮุก RL
สามารถกรอกระสวยได้พร้อมๆ กับการเย็บ/ปัก
ก้านยกตีนผีด้วยเข่า (Free Hand System)
แป้นเหยียบมีฟังก์ชั่นยกเข็มได้ด้วยส้นเท้า
ปุ่มปักเข็ม
ตัดหางด้ายอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์เช็คด้ายกระสวย
เซ็นเซอร์เช็คด้ายบน
คำแนะนำสำหรับการเย็บ
หน้าจอช่วยเหลือ

รองรับ BERNINA artista 730 ของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสนุกกับผลิตภัณฑ์ BERNINA ของคุณได้นานที่สุด เราแนะนำให้คุณอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการอัพเดทเฟิร์มแวร์ สามารถดูได้จากหน้าการสนับสนุน

ดาวน์โหลดคู่มือ หน้าการสนับสนุน BERNINA artista 730

บริการให้คำแนะนำรายบุคคลที่ร้าน BERNINA ในพืนที่ของคุณ

BERNINA มีสาขาอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่พร้อมและยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงซอฟท์แวร์งานปักที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ BERNINA