BERNINA ARTlink 9

BERNINA ARTlink 9

เปิดลายปักและส่งออกลายปักได้ในหลากหลายนามสกุล

 • ดาวน์โหลดฟรี
 • โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็น artlink เมื่อตัวทดลองใช้ BERNINA Embroidery Software 9 หมดระยะเวลาทดลอง
 • เลือกขนาดสะดึงที่ใช้งานได้
 • มีเทมเพลทสำหรับกำหนดตำแหน่งปัก
 • สามารถปรินท์ลายปักออกมาเพื่ออ้างอิงได้

โปรแกรม BERNINA ARTlink 9 ดาวน์โหลดฟรี

เปิดลายปักและส่งออกลายปักได้ในหลากหลายนามสกุล

BERNINA ARTlink 9 สามารถเปิดลายปัก ART และลายปักนามสกุลอื่นๆ ได้มากมาย และมีสะดึงหลายขนาดให้เลือก

เลือกขนาดสะดึงที่ใช้งานได้

เลือกขนาดสะดึงที่ใช้งานได้

 • เลือกจักรรุ่นที่ใช้งานได้
 • ขนาดของสะดึงแสดงผลชัดเจน
 • เลือกตีนผีที่ใช้งานได้

ขนาดสะดึงและตีนผีจะขึ้นอยู่กับรุ่นของจักรที่เลือก โดยตีนผีที่เลือกจะมีผลต่อขนาดพื้นที่ปัก

แสดงเทมเพลทสะดึง

แสดงเทมเพลทสะดึง

 • เทมเพลทใช้ในการกำหนดตำแหน่งลายปัก
 • สามารถเปลี่ยนมุมมองจากเทมเพลทเป็นตารางได้
 • เมื่อเลือกจักรแล้ว เทมเพลทจะถูกเลือกอัตโนมัติให้เหมาะสมกับจักร
เทมเพลทหรือตารางจะช่วยให้วางตำแหน่งงานปักได้แม่ยำมากขึ้น และสำหรับจักร BERNINA เทมเพลทของทุกสะดึงจะมีแสดงให้เห็น

ตัวแสดงฝีเข็มปัก

ตัวแสดงฝีเข็มปัก

 • สามารถให้โปรแกรมเล่นฝีเข็มในการปักตั้งแต่เริ่มจนจบ
 • เพียงกดปุ่ม play
 • โปรแกรมจะแสดงลายปักทีละฝีเข็มและทีละสี

ตัวแสดงฝีเข็มปักเป็นฟังก์ชั่นที่มาแทน Slow redraw โดยแถบแสดงระยะที่ฝีเข็มกำลังเล่นจะแสดงสีของด้ายปักและฝีเข็มที่กำลังเล่นอยู่

Auto Start and End

Auto Start and End

 
 • กำหนดจุดเริ่มและจบของลายปัก
 • ใช้ร่วมกับตำแหน่งของเข็มและสะดึง
 • ตำแหน่งของเข็มจะขึ้นอยู่กับขนาดสะดึงที่ใช้

ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงฝีเข็มแรกและฝีเข็มสุดท้ายในลายปัก ใช้เวลาที่ต้องการกำหนดตำแหน่งเข็มในสะดึงเวลาเริ่มและจบงานปัก

ฟังก์ชั่นการพิมพ์ลายปักที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นการพิมพ์ลายปักที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 • สามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้ออกมาแม่นยำได้มากขึ้น
 • พิมพ์เฉพาะในสิ่งที่ต้องการได้
 • แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการปักลาย

ซัพพอร์ทฟังก์ชั่นใหม่ๆ เช่น เทมเพลทสะดึง ข้อมูลเกี่ยวกับลายปัก เช่น ปริมาณด้ายที่ใช้ ระยะเวลาในการปัก

โปรแกรม BERNINA ARTlink 9 ดาวน์โหลดฟรี

ArtLink 9 Embroidery Software ช่วยให้การส่งลายปักในนามสกุลต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ดาวน์โหลดฟรีได้ทันที. ขอให้คุณมีความสุขกับงานปัก