Picture: Values & Philosophy

คุณค่า & ปรัชญา

แนวคิดดีๆ นำไปสู่การเติบโตที่ไม่สิ้นสุด

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 Mr. Karl Friedrich Gegauf ผู้ก่อตั้ง Bernina ได้สร้างจักรที่สามารถปักอักษรย่อได้เป็นรายแรก แล้วธุรกิจของท่านก็ได้เจริญเติบโตรุดหน้าเรื่อยมา  หลังจากนั้นท่านก็ยังได้คิดค้นจักร Hemstitch ขึ้นเป็นรายแรกของโลก ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการจักรเย็บผ้าของสวิสเซอร์แลนด์และของโลกในขณะนั้น

สปิริตและความเชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์คิดค้นและการบริหารจัดการ ประกอบกับความมุ่งมั่นอย่างไม่มีเงื่อนไขที่ต้องการส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่เบอร์นีน่าให้คุณค่าตลอดมา
สิ่งที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานั้น ไม่ฉาบฉวยและจะต้องสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาว  ซึ่งนั่นทำให้เบอร์นีน่าอยู่ในตำแหน่งผู้นำในแวดวงการผลิตจักรเย็บและปักมาโดยตลอดไม่เสื่อมคลาย

ชื่อเบอร์นีน่านั้น ตั้งชื่อตามชื่อของยอดเขา Piz Bernina ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความสูงถึง 4,000 เมตร (13,000 ฟุต) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการที่เราจะต้องขึ้นไปถึงเป้าหมายที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการที่จะส่งมอบเทคโนโลยีจักรเย็บผ้าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก