Picture: BERNINA Hook

BERNINA Hook

A World Premiere

ครั้งแรกของโลกกับ BERNINA ฮุกระบบใหม่ล่าสุด ที่เปิดตัวพร้อมกับจักรเบอร์นีน่า ซีรี่ส์7 ที่รวมคุณสมบัติของฮุกที่ดีที่สุด 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดย B9 Hook ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ในระหว่าง patent pending ในอีกหลายประเทศทั่วโลก 
 
BERNINA Hook ถูกออกแบบมาให้มีตัวขับอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ทำให้การหมุนมั่นคงและเรียบลื่น เย็บได้กว้างถึง 9 มม.และรองรับความเร็วได้ถึง 1000 รอบ/นาที นอกจากนี้ความจุของด้ายกระสวยยังมากกว่ากระสวยปกติถึง 70% ให้คุณสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้น   
 
และท้ายที่สุด  BERNINA Hook ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ด้ายจะวิ่งผ่านได้อย่างราบลื่นด้วยความตึงด้ายที่สม่ำเสมอ ไม่มีจังหวะสะดุด