Picture: BERNINA Stitch Regulator BSR

BERNINA Stitch Regulator BSR

ฟรีโมชั่น ได้สวยในทุกฝีเข็ม

BSR (BERNINA Stitch Regulator) เป็นนวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์ที่เป็นได้มากกว่าตีนผีธรรมดา... เพราะมันคือการสื่อสารกันระหว่างผู้เย็บ อุปกรณ์ และจักรเบอร์นีน่า    

ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ที่จะเย็บฟรีโมชั่น หรือการเดินเส้นควิ้ลท์แบบอิสระ (แบบลดฟันจักร) จะต้องฝึกฝนส่งผ้าให้ประสานกับจักรหวะการเย็บของจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ได้ฝีเข็มที่ออกมาสม่ำเสมอสวยงาม

ในวันนี้ คุณไม่ต้องคอยกังวลกับฝีเข็มที่ไม่สม่ำเสมออีกต่อไป เพราะเบอร์นีน่าได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของตีนผีอัจฉริยะ  ที่เป็นได้มากกว่าตีนผีเย็บผ้าที่คุณเคยรู้จักร   นั่นคือ BSR (BERNINA Stitch Regulator) มีเซนเซอร์พิเศษที่จะช่วยให้ระยะก้าวของฝีเข็มสอดคล้องไปกับจังหวะมือของคุณที่ขยับเวลาส่งผ้าไปในทิศทางต่างๆ  ทำให้ระยะก้าวของฝีเข็มสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะส่งผ้าช้าหรือเร็ว  แม้จะเป็นมือใหม่คุณก็จะได้ผลลัพย์ของฝีเข็มระดับมืออาชีพ   

BSR ที่มาพร้อมกับจักรรุ่น Bernina 550QE, Bernina 580Q, Bernina 7series เป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่สามารถเย็บฟรีโมชั่นได้ทั้งแบบเส้นตรงและซิกแซก  สำหรับนักเย็บที่มีประสบการณ์  BSR นี้ก็ช่วยให้คุณยกระดับผลงานในการรังสรรค์เส้นสายที่สวยงามเสมือนจริงได้มากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่ต้องการระบายแสงเงาให้กับผืนผ้า หรือ ต้องการเด้นเส้นสร้างเอฟเฟคท์ต้นไม้ ใบไม้ลงบนผ้า  ฟรีโมชั่นซิกแซกก็ทำได้อย่างงดงาม

ก้าวสู่อีกระดับขั้นของการเย็บฟรีโมชั่นได้แล้วกับเราวันนี้.. ด้วยจักรเบอร์นีน่า

เย็บฟรีโมชั่นได้สวยดุจมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะเบอร์นีน่าเท่านั้น

BSR นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเดินเส้นแบบฟรีโมชั่นได้ประณีตแบบง่ายๆ แล้ว  คุณยังสามารถติดตั้งมันเข้าไปกับจักรได้อย่างแสนสะดวก

เพียงแค่สวมอุปกรณ์เข้าไปเหมือนการใส่ตีนผีปกติ แล้วเสียบปลั๊ก  จากนั้นกดปุ่มเลือกโหมดที่ต้องการ ก็พร้อมเย็บได้เลย  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ห่างของฝีเข็มให้เหมาะกับชนิดงานของคุณได้อีกด้วย

หมายเลขลิขสิทธิ์ (US Pats.) 6,883,446 และ 7,325,502.


BSR ทำงานอย่างไร ? How does the BSR work?


โดยทางเทคโนโลยีแล้ว BSR ทำงานเหมือนเม้าส์คอมพิวเตอร์ คืออ่านค่าความเคลื่อนไหวของพื้นผิวที่อยู่ข้างใต้  แล้วเซนเซอร์ก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังเครื่องจักรว่ามีการเคลื่อนที่(ผ้าขยับ)  จากนั้นจักรก็จะคำนวณความเร็วที่สัมพันธ์กัน แล้วสั่งให้เข็มทำงานสอดคล้องกับความเร็วผ้าที่ขยับอยู่นั้น   หากขยับผ้าช้าๆ เข็มก็จะขึ้นลงช้าๆ  หากขยับผ้าเร็ว เข็มก็จะขึ้นลงเร็ว   และเมื่อความเร็วในการขึ้นลงของเข็ม สัมพันธ์กับความเร็วที่ผ้าเคลื่อนที่  ก็จะทำให้ฝีเข็มที่ได้มา มีระยะที่สม่ำเสมอประณีตสวยงาม